Tường lửa tốt nhất giúp bảo vệ khỏi lây nhiễm phần mềm độc hại bằng cách ngăn các chương trình trái phép truy cập internet.


Trojan có thể mở các cổng trên PC của người dùng để bí mật gửi dữ liệu và những kẻ đánh hơi có thể tìm kiếm các lỗ hổng trong kết nối mạng của bạn để cho phép nó bị khai thác.

Mặc dù sự phát triển trong công nghệ chống vi-rút và phần mềm độc hại đã được cải thiện đáng kể trong thời gian đó, tường lửa vẫn là yêu cầu được khuyến nghị cho tất cả người dùng PC vì các rủi ro đã phát triển chứ không dừng lại.

Mặc dù bất kỳ chương trình chống vi-rút nào tốt đều có thể ngăn chặn hoạt động rõ ràng là độc hại trên PC của bạn, nhưng đôi khi phần mềm và ứng dụng có thể lạm dụng quyền của chúng để tạo kết nối mạng trái phép, có thể bị lợi dụng để thu thập dữ liệu người dùng từ máy tính của bạn.

Đây là lúc tường lửa thực sự trở thành của riêng chúng, nhấn mạnh rằng phần mềm trên PC của bạn được bạn cho phép rõ ràng để kết nối trực tuyến, đồng thời ngăn chặn các cuộc tấn công từ xa.

Trong khi một số tường lửa được cung cấp dưới dạng các sản phẩm độc lập, những bức tường lửa khác nằm trong bộ bảo mật internet từ các công ty chống vi-rút có thể cung cấp một loạt các biện pháp bảo vệ bổ sung. Người dùng doanh nghiệp cũng có thể tận hưởng sự bảo vệ của tường lửa đám mây.

Đối với người dùng Linux, chúng tôi đã giới thiệu các tường lửa Linux miễn phí tốt nhất và bản phân phối tường lửa Linux tốt nhất.

Những tính năng tốt nhất trong việc bảo vệ tường lửa cho máy tính của bạn, đầu tiên bao gồm các nền tảng bảo vệ tường lửa trả phí tốt nhất, sau đó là các nền tảng miễn phí tốt nhất.

YN