Theo thông báo của Google, thì họ đang mở rộng chương trình Advanced Protection (APP), để cung cấp cho người dùng sự bảo vệ chống lại phần mềm độc hại trên internet xâm hại.

Theo Neowin, APP được ra mắt lần đầu năm 2017 với mục tiêu bảo mật tài khoản Google cá nhân của người dùng khỏi các cuộc tấn công mạng. Để bật tính năng mới của APP, người dùng sẽ cần bật đồng bộ hóa trong Chrome và sau đó bắt đầu nhận được cảnh báo khi cố tải xuống các tập tin có khả năng rủi ro từ web. Trong đó sẽ có trường hợp, hệ thống sẽ chặn bất kỳ tập tin nào được tìm thấy có chứa phần mềm độc hại.


APP chủ yếu được thiết kế để bảo vệ cho người dùng có khả năng tiếp xúc cao với các cuộc tấn công mạng như nhà báo, chính trị gia và lãnh đạo doanh nghiệp. Tuy nhiên, Google lưu ý rằng những kẻ tấn công đang thay đổi chiến thuật của họ bằng phần mềm độc hại được liên kết và tải xuống theo ổ đĩa khi người dùng vô tình tải xuống nội dung độc hại trên thiết bị của họ.

Các biện pháp bảo vệ mới nhất của chương trình nhằm giải quyết các cuộc tấn công phần mềm độc hại dựa trên web. Google gần đây mở rộng biện pháp bảo vệ của APP cho người dùng G Suite, Google Cloud Platform và Cloud Identity.

Bee