Ngày 01/09 tới đây, Nvidia sẽ ra mắt dòng card màn hình mới trong sự kiện.


Nvidia sẽ ra mắt dòng card màn hình mới trong sự kiện, danh sách sản phẩm RTX 3000 series bao gồm RTX 3070, RTX 3080 và RTX 3090.

Trong số các dòng Card cao cấp thì đáng chú ý là RTX 3090, có 24GB bộ nhớ GDDR6X, 5.248 lõi và tổng công suất đồ họa yêu cầu là 350W. Trong khi đó, RTX 3070 có bộ nhớ là 8GB và công suất tương đối khiêm tốn là 220W.

Vào ngày 01/09 tới, Nvidia sẽ tổ chức Sự kiện đặc biệt GeForce và sẽ là một phần của lễ kỷ niệm 21 năm kể từ khi thẻ GeForce đầu tiên xuất hiện trên thị trường.

Bee