Trong những năm gần đây, Microsoft đã làm ngạc nhiên nhiều người trong cộng đồng nhà phát triển Linux. Sắp tới, Microsoft có thể sẽ tiến xa hơn nữa với kế hoạch đóng gói nhân Linux vào Windows 10.


Ảnh minh họa

Bắt đầu xây dựng với bản dựng Windows Insiders, một nhân Linux sẽ được xây dựng tùy chỉnh trong Windows 10 để củng cố phiên bản mới nhất của hệ thống Windows Subsystem for Linux.

Bản thân hạt nhân ban đầu sẽ được dựa trên phiên bản 4.19 - và bản phát hành ổn định lâu dài mới nhất của Linux. Sau đó, nó sẽ được làm lại được dựa trên các bản phát hành ổn định dài hạn mới để đảm bảo rằng hạt nhân WSL luôn có những đặc tính tốt nhất của Linux.

Đây là một sự thay đổi lớn của Microsoft, đánh dấu sự phát triển lần đầu tiên nhân Linux sẽ được đưa vào như một phần của Windows. Việc tích hợp hạt nhân Linux có thể sẽ có sẵn vào cuối năm nay với bản cập nhật Windows 10 mã 19H2.

Với các nhà phát triển, điều này sẽ cải thiện đáng kể đến hiệu năng của hệ thống phụ Linux trên Windows. Microsoft cũng hứa hẹn sẽ cập nhật thông qua Windows Update và cung cấp nguồn mở hoàn toàn để các nhà phát triển tạo kernel WSL của riêng họ, từ đó đóng góp các thay đổi tiếp theo.

SN