Zalo0907 1111 06
Hotline0907 1111 06

Máy tính đồ họa

Là dạng máy tính có cấu hình khủng và đồ hoạ cao, để xử lỷ những chi tiết hình ảnh phim với nội dung khủng, thì phải dùng cấu hình khủng.

Thông thường sự lựa chọn đó là cấu hình "Khủng Long Bạo Chúa"

Độ bên khỏi phải chê vì hàng Mỹ 100%, nhưng giá thì quá rẽ đem đến khả năng thu hồi vốn cho bạn nhanh chóng.