Thay vì hoàn tất việc khắc phục sự cố đúng kế hoạch là vào các ngày 27/01 và 03/02/2020. Nhưng theo kế hoạch mới được thông báo thì lịch khắc phục sự cố đã bị lùi lại, dự kiến hai tuyến cáp biển quốc tế IA và AAE-1 sẽ lần lượt được sửa xong vào các ngày 09/02/2020 và 12/02/2020.


Được biết, vào 2 tháng cuối năm 2019, ba tuyến cáp biển quốc tế Việt Nam đang sử dụng là Asia America Gateway – AAG, Liên Á (Intra Asia - IA) và Asia Africa Europe 1 (AAE-1) đã cùng gặp sự cố. Trong đó, sự cố trên hai nhánh S1H và S1I của tuyến AAG đã được khắc phục xong từ ngày 15/01/2020, khôi phục 100% kênh truyền trên tuyến cáp biển này.

Nhưng ngày 04/02/2020, đơn vị quản lý tuyến cáp IA đã thông báo với các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) tại Việt Nam về việc lùi kế hoạch sửa chữa nhánh S2 của tuyến cáp biển này đến ngày 09/02/2020 mới hoàn thành, thay vì được sửa xong vào ngày 29/01/2020 như kế hoạch dự kiến ban đầu. Cùng với đó, thì nhánh S1 của tuyến cáp biển này đã được sửa xong vào ngày 31/01/2020.

Trước đó, lịch sửa chữa, khắc phục sự cố xảy ra trên một tuyến cáp quang biển quốc tế khác là AAE-1 cũng đã được được điều chỉnh lùi so với kế hoạch. Cụ thể, việc bảo trì, sửa chữa tuyến cáp AAE-1 dự kiến kéo dài từ 12h ngày 02/02/2020 đến 23h ngày 12/02/2020. Sau khi hoàn tất sửa chữa cáp và thực hiện chuẩn hóa cấu hình lại nguồn, tối ngày 12/02/2020 toàn bộ dung lượng trên tuyến cáp quang biển quốc tế này sẽ được khôi phục hoàn toàn.

Như vậy, với kế hoạch sửa chữa, khắc phục sự cố mới được điều chỉnh, dự kiến phải một tuần nữa kết nối Internet từ Việt Nam đi quốc tế mới trở lại bình thường.

Bee