Internet Archive đã công bố một dự án mới trong đó một số tài liệu tham khảo về Wikipedia sẽ được liên kết trực tiếp với các cuốn sách trên Internet Archive có sẵn để cho mượn.


Theo Internet Archive nói rằng, họ đã biến 130.000 tài liệu tham khảo về sách trong Wikipedia thành các liên kết trực tiếp với 50.000 cuốn sách Lưu trữ Internet được số hóa. Sáng kiến này sẽ giúp sinh viên xem tham khảo những bài tập.

Lâu nay, Internet Archive đã cung cấp sách thông qua Cho vay kỹ thuật số có kiểm soát, cho phép người dùng lấy năm cuốn sách cùng một lúc, nhưng giống như một thư viện, bạn sẽ chỉ có thể lấy những cuốn sách chưa được kiểm tra . Với tính năng tham chiếu, bạn có thể đưa toàn bộ cuốn sách ra vì Internet Archive sẽ cung cấp cho bạn bản xem trước của trang được trích dẫn thay thế.

Nhận xét về tính năng mới, Brewster Kahle, Thủ thư kỹ thuật số của Internet Archive, cho biết: Những gì đã được viết trong sách qua nhiều thế kỷ là rất quan trọng để thông báo cho một thế hệ người học kỹ thuật số. Chúng tôi hy vọng kết nối độc giả với sách bằng cách dệt sách vào kết cấu của web, bắt đầu với Wikipedia.

Internet Archive cũng đề cập rằng người dùng có thể tài trợ sách để tăng tốc nỗ lực số hóa. Trong những năm tới, dự án đang tìm cách đưa bốn triệu cuốn sách trực tuyến.

Bee