Để cải thiện ứng dụng, Facebook sẽ trả tiền cho một số người dùng để đổi lại bản ghi âm giọng nói của họ.

Mới đây, mạng xã hội lớn này đã giới thiệu chương trình mua bản ghi âm giọng nói của người dùng để cải thiện hệ thống nhận dạng giọng nói. Chương trình này diễn ra sau khi Facebook cùng với nhiều đại gia công nghệ khác bị phát hiện nghe lén và dùng trái phép bản ghi âm vào mục đích tương tự mà khách hàng không biết.


Facebook sẽ cho phép người dùng ghi âm giọng bằng chương trình mang tên Pronunciations, thuộc dự án nghiên cứu thị trường Viewpoints (đây là ứng dụng cho phép người dùng tham gia khảo sát, chia sẻ thông tin cá nhân để nhận tiền). Nếu đủ điều kiện, Facebook sẽ yêu cầu nói cụm từ “Hey Portal” kèm theo tên của một người trong danh sách bạn bè. Để hoàn thành, phải thực hiện với tên của 10 người và lặp lại 2 lần.

Khi đã hoàn thành một bộ ghi âm, người dùng sẽ nhận 200 điểm trong Viewpoints. Nếu kiếm được ít nhất 1.000 điểm, thì họ đổi được 5 USD thông qua PayPal. Facebook cho biết, mỗi người dùng chỉ có tối đa bán 5 bản ghi âm.

Facebook khẳng định, những bản ghi âm giọng nói người dùng cung cấp sẽ không kết nối tài khoản của họ. Công ty cũng không chia sẻ hoạt động Viewpoints và các dịch vụ khác do Facebook sở hữu mà không được phép.

Hiện chương trình Pronunciations chỉ triển khai ở Mỹ, người dùng có độ tuổi từ 18 trở lên và hơn 75 bạn bè trên Facebook đủ điều kiện tham gia và sẽ lựa chọn ngẫu nhiên.

Bee