Đúng như dự đoán, Facebook, Apple, Google và Microsoft là các công ty công nghệ đứng đầu về chỉ số lợi nhuận trên mỗi nhân viên (PPE).  

Kết quả này được dựa trên nghiên cứu của công ty fintech Tipalti sau khi phân tích dữ liệu từ danh sách Fortune 500. Và chỉ số PPE được tính bằng cách chia lợi nhuận ròng của mỗi doanh nghiệp cho số lượng nhân viên toàn thời gian.

Đúng như dự đoán, những công ty có lợi nhuận cao nhất cũng sẽ có chỉ số PPE cao nhất. Cụ thể, PPE của Facebook là 411.308 USD, PPE của Apple là 403.328 USD. Trong khi, PPE của Alphabet, công ty mẹ Google, là 288.842, Microsoft là 272.500 USD.
Tuy nhiên, cũng theo nghiên cứu của Tipalti còn tiết lộ thêm top 3 công ty mất tiền nhiều nhất trên mỗi nhân viên.
Bee