Liên minh các tổng chưởng lý của 24 bang ở Mỹ đang yêu cầu Ủy ban Thương mại liên bang (FTC), ra sức bảo vệ mạnh mẽ hơn nữa trẻ em trên mạng Internet. 


Các tổng chưởng lý của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa Mỹ (gồm 24 bang) đã trình một bức thư lên FTC, yêu cầu cơ quan này siết chặt kiểm soát những quy định liên quan tới việc thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi, đồng thời tăng cường cấm việc sử dụng những thông tin này để tiếp cận trẻ em trên mạng Internet. 


Trong thư nêu rõ, các trang web và ứng dụng thường thu thập dữ liệu cá nhân của người dùng từ lịch sử tìm kiếm tới các thông tin địa lý trên mạng. Vì vậy, FTC cần siết chặt trong kiểm soát thu thập thông tin quảng cáo hành vi của trẻ cũng như xem xét các quy định liên bang áp dụng cho máy tính xách tay do nhà trường cấp miễn phí cho học sinh, mà thông qua đó các công ty cũng có thể thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ.

Theo Tổng chưởng lý của bang Tennessee Herbert H.Slatery III đã tuyên bố: nếu không thay đổi những quy định hiện hành, thì các công ty sẽ tiếp tục xây dựng hồ sơ tiểu sử của trẻ em dựa trên dữ liệu thu thập được trên mạng Internet và sử dụng các hồ sơ này để tiếp cận các em trong thời gian tới và cả tương lai.

Bee