Zalo0907 1111 06
Hotline0907 1111 06

Bảng báo giá

Chọn theo từng danh mục sản phẩm để xem giá hoặc bạn gõ từ khóa sản phẩm vào ô bên dưới


Các sản phẩm
STTTên sản phẩmThông số sản phẩmGiá sản phẩm
Các sản phẩm Linh kiện vi tính
STTTên sản phẩmThông số sản phẩmGiá sản phẩm
1 Webcam
 • Webcam
 •  
 •  
 •  
190.000 đ
Các sản phẩm Laptop
STTTên sản phẩmThông số sản phẩmGiá sản phẩm
1 Laptop Dell Latitude E5420 14 inch Core i5 Ram 4G SSD120G A1
 • CPU: Intel core i5 2520M 2.5Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 4 GB
 • Ổ cứng: SSD 120 GB
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 3000
4.500.000 đ
2 Laptop Dell Latitude E6420 14 inch Core i5 Ram 4G SSD120G A1
 • CPU: Intel core i5 2520M 2.5Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 4 GB
 • Ổ cứng: SSD 120 GB
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 3000
4.700.000 đ
3 Laptop Dell Latitude E5430 14 inch Core i5 Ram 4G SSD120G A1
 • CPU: Intel core i5 3320M 2.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 4 GB
 • Ổ cứng: SSD 120 GB
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
4.800.000 đ
4 Dell Latitude E5530 i5 3320M-4G-SSD120G-15in số 1A5530
 • CPU: I5 3320M
 • Ram: DDR3 - 4Gb
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
4.900.000 đ
5 Laptop Dell Latitude E5420 14 inch Core i5 Ram 4G SSD240G A3
 • CPU: Intel core i5 2520M 2.5Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 4 GB
 • Ổ cứng: SSD 240 GB
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 3000
4.900.000 đ
6 Laptop Dell Latitude E5420 14 inch Core i5 Ram 8G SSD120G A2
 • CPU: Intel core i5 2520M 2.5Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 8 GB
 • Ổ cứng: SSD 120 GB
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 3000
4.900.000 đ
7 Laptop Dell Latitude E6430 14 inch Core i5 Ram 4G SSD120G A1
 • CPU: Intel core i5 3320M 2.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 4 GB
 • Ổ cứng: SSD 120 GB
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
5.000.000 đ
8 Laptop Dell Latitude E5420 14 inch Core i7 Ram 4G SSD120G B1
 • CPU: Intel core i7 2620M 2.7Ghz/4MB
 • Ram: DDR3 - 4 GB
 • Ổ cứng: SSD 120 GB
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 3000
5.100.000 đ
9 Laptop Dell Latitude E6420 14 inch Core i5 Ram 4G SSD240G A3
 • CPU: Intel core i5 2520M 2.5Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 4 GB
 • Ổ cứng: SSD 240 GB
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 3000
5.100.000 đ
10 Laptop Dell Latitude E6420 14 inch Core i5 Ram 8G SSD120G A2
 • CPU: Intel core i5 2520M 2.5Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 8 GB
 • Ổ cứng: SSD 120 GB
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 3000
5.100.000 đ
11 Dell Latitude E5530 i5 3320M-4G-SSD240G-15in số 3A5530
 • CPU: I5 3320M
 • Ram: DDR3 - 4Gb
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
5.200.000 đ
12 Dell Latitude E5530 i5 3320M-8G-SSD120G-15in số 2A5530
 • CPU: I5 3320M
 • Ram: DDR3 - 8Gb
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
5.200.000 đ
13 Laptop Dell Latitude E5430 14 inch Core i5 Ram 4G SSD240G A3
 • CPU: Intel core i5 3320M 2.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 4 GB
 • Ổ cứng: SSD 240 GB
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
5.200.000 đ
14 Laptop Dell Latitude E5430 14 inch Core i5 Ram 8G SSD120G A2
 • CPU: Intel core i5 3320M 2.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 8 GB
 • Ổ cứng: SSD 120 GB
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
5.200.000 đ
15 Laptop Dell Latitude E6530 15 inch Core i5 Ram 4G SSD120G A1
 • CPU: Intel core i5 3320M 2.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 4Gb
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
5.200.000 đ
16 Laptop Dell Latitude E5420 14 inch Core i5 Ram 8G SSD240G A4
 • CPU: Intel core i5 2520M 2.5Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 8 GB
 • Ổ cứng: SSD 240 GB
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 3000
5.300.000 đ
17 Laptop Dell Latitude E6420 14 inch Core i7 Ram 4G SSD120G B1
 • CPU: Intel core i7 2620M 2.7Ghz/4MB
 • Ram: DDR3 - 4 GB
 • Ổ cứng: SSD 120 GB
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 3000
5.300.000 đ
18 Laptop Dell Latitude E6430 14 inch Core i5 Ram 4G SSD240G A3
 • CPU: Intel core i5 3320M 2.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 4 GB
 • Ổ cứng: SSD 240 GB
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
5.400.000 đ
19 Laptop Dell Latitude E6430 14 inch Core i5 Ram 8G SSD120G A2
 • CPU: Intel core i5 3320M 2.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 8 GB
 • Ổ cứng: SSD 120 GB
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
5.400.000 đ
20 Dell Latitude E5530 i5 3320M-8G-SSD240G-15in số 4A5530
 • CPU: I5 3320M
 • Ram: DDR3 - 8Gb
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
5.500.000 đ
21 Laptop Dell Latitude E5420 14 inch Core i7 Ram 4G SSD240G B3
 • CPU: Intel core i7 2620M 2.7Ghz/4MB
 • Ram: DDR3 - 4 GB
 • Ổ cứng: SSD 240 GB
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 3000
5.500.000 đ
22 Laptop Dell Latitude E5420 14 inch Core i7 Ram 8G SSD120G B2
 • CPU: Intel core i7 2620M 2.7Ghz/4MB
 • Ram: DDR3 - 8 GB
 • Ổ cứng: SSD 120 GB
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 3000
5.500.000 đ
23 Laptop Dell Latitude E6420 14 inch Core i5 Ram 8G SSD240G A4
 • CPU: Intel core i5 2520M 2.5Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 8 GB
 • Ổ cứng: SSD 240 GB
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 3000
5.500.000 đ
24 Laptop Dell Latitude E6530 15 inch Core i5 Ram 4G SSD120G VGA A5
 • CPU: Intel core i5 3320M 2.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 4Gb
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000 + NVS 5200M
5.500.000 đ
25 Dell Latitude E5530 i7 3520M-4G-SSD120G-15in số 1B5530
 • CPU: I7 3520M
 • Ram: DDR3 - 4Gb
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
5.600.000 đ
26 Laptop Dell Latitude E5430 14 inch Core i5 Ram 8G SSD240G A4
 • CPU: Intel core i5 3320M 2.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 8 GB
 • Ổ cứng: SSD 240 GB
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
5.600.000 đ
27 Laptop Dell Latitude E5430 14 inch Core i7 Ram 4G SSD120G B1
 • CPU: Intel core i7 3520M 2.9Ghz/4MB
 • Ram: DDR3 - 4 GB
 • Ổ cứng: SSD 120 GB
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
5.600.000 đ
28 Laptop Dell Latitude E6530 15 inch Core i5 Ram 4G SSD240G A3
 • CPU: Intel core i5 3320M 2.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 4Gb
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
5.600.000 đ
29 Laptop Dell Latitude E6530 15 inch Core i5 Ram 8G SSD120G A2
 • CPU: Intel core i5 3320M 2.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 8Gb
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
5.600.000 đ
30 Laptop Dell Latitude E6420 14 inch Core i7 Ram 4G SSD240G B3
 • CPU: Intel core i7 2620M 2.7Ghz/4MB
 • Ram: DDR3 - 4 GB
 • Ổ cứng: SSD 240 GB
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 3000
5.700.000 đ
31 Laptop Dell Latitude E6420 14 inch Core i7 Ram 8G SSD120G B2
 • CPU: Intel core i7 2620M 2.7Ghz/4MB
 • Ram: DDR3 - 8 GB
 • Ổ cứng: SSD 120 GB
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 3000
5.700.000 đ
32 Dell Latitude E6440 i5 4200M-4G-SSD120G-14in số 1A6440
 • CPU: Intel core i5 4200M 2.5Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4Gb
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
5.800.000 đ
33 Laptop Dell Latitude E6430 14 inch Core i5 Ram 8G SSD240G A4
 • CPU: Intel core i5 3320M 2.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 8 GB
 • Ổ cứng: SSD 240 GB
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
5.800.000 đ
34 Laptop Dell Latitude E6430 14 inch Core i7 Ram 4G SSD120G B1
 • CPU: Intel core i7 3520M 2.9Ghz/4MB
 • Ram: DDR3 - 4 GB
 • Ổ cứng: SSD 120 GB
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
5.800.000 đ
35 Dell Latitude E5530 i7 3520M-4G-SSD240G-15in số 3B5530
 • CPU: I7 3520M
 • Ram: DDR3 - 4Gb
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
5.900.000 đ
36 Dell Latitude E5530 i7 3520M-8G-SSD120G-15in số 2B5530
 • CPU: I7 3520M
 • Ram: DDR3 - 8Gb
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
5.900.000 đ
37 Dell Latitude E7240 i5 4200U 4G SSD120G 12 inch 1A
 • CPU: Intel core i5 4200U 1.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4Gb
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
5.900.000 đ
38 Hp Probook 650G1 i5 4200M 4G SSD120G 15 inch 1A
 • CPU: Intel core i5 4200M 2.5Ghz / 3MB
 • Ram: DDR3 - 4Gb
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
5.900.000 đ
39 Laptop Dell Latitude E5420 14 inch Core i7 Ram 8G SSD240G B4
 • CPU: Intel core i7 2620M 2.7Ghz/4MB
 • Ram: DDR3 - 8 GB
 • Ổ cứng: SSD 240 GB
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 3000
5.900.000 đ
40 Laptop Dell Latitude E6530 15 inch Core i5 Ram 8G SSD120G VGA A6
 • CPU: Intel core i5 3320M 2.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 8Gb
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000 + NVS 5200M
5.900.000 đ
41 Dell Latitude E6540 i5 4200M-4G-SSD120G-15in số 1A6540
 • CPU: Intel core i5 4200M 2.5Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4Gb
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
6.000.000 đ
42 Laptop Dell Latitude E5430 14 inch Core i7 Ram 4G SSD240G B3
 • CPU: Intel core i7 3520M 2.9Ghz/4MB
 • Ram: DDR3 - 4 GB
 • Ổ cứng: SSD 240 GB
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
6.000.000 đ
43 Laptop Dell Latitude E5430 14 inch Core i7 Ram 8G SSD120G B2
 • CPU: Intel core i7 3520M 2.9Ghz/4MB
 • Ram: DDR3 - 8 GB
 • Ổ cứng: SSD 120 GB
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
6.000.000 đ
44 Laptop Dell Latitude E5440 14 inch Core i5 Ram 4G SSD120G A1
 • CPU: Intel core i5 4200U 1.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4Gb
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
6.000.000 đ
45 Laptop Dell Latitude E6530 15 inch Core i5 Ram 8G SSD240G A4
 • CPU: Intel core i5 3320M 2.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 8Gb
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
6.000.000 đ
46 Hp Elitebook Folio 9470 i5 3427U 4G SSD120G 14 inch 1A
 • CPU: Intel core i5 3427U 1.8Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4Gb
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
6.100.000 đ
47 Laptop Dell Latitude E6420 14 inch Core i7 Ram 8G SSD240G B4
 • CPU: Intel core i7 2620M 2.7Ghz/4MB
 • Ram: DDR3 - 8 GB
 • Ổ cứng: SSD 240 GB
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 3000
6.100.000 đ
48 Dell Latitude E5530 i7 3520M-8G-SSD240G-15in số 4B5530
 • CPU: I7 3520M
 • Ram: DDR3 - 8Gb
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.200.000 đ
49 Dell Latitude E6440 i5 4200M-4G-SSD240G-14in số 3A6440
 • CPU: Intel core i5 4200M 2.5Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4Gb
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
6.200.000 đ
50 Dell Latitude E6440 i5 4200M-8G-SSD120G-14in số 2A6440
 • CPU: Intel core i5 4200M 2.5Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 8Gb
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
6.200.000 đ
51 Laptop Dell Latitude E6430 14 inch Core i7 Ram 4G SSD240G B3
 • CPU: Intel core i7 3520M 2.9Ghz/4MB
 • Ram: DDR3 - 4 GB
 • Ổ cứng: SSD 240 GB
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
6.200.000 đ
52 Laptop Dell Latitude E6430 14 inch Core i7 Ram 8G SSD120G B2
 • CPU: Intel core i7 3520M 2.9Ghz/4MB
 • Ram: DDR3 - 8 GB
 • Ổ cứng: SSD 120 GB
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
6.200.000 đ
53 Dell Latitude E7240 i5 4200U 4G SSD240G 12 inch 3A
 • CPU: Intel core i5 4200U 1.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4Gb
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
6.300.000 đ
54 Dell Latitude E7240 i5 4200U 8G SSD120G 12 inch 2A
 • CPU: Intel core i5 4200U 1.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 8Gb
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
6.300.000 đ
55 Hp Probook 650G1 i5 4200M 4G SSD240G 15 inch 3A
 • CPU: Intel core i5 4200M 2.5Ghz / 3MB
 • Ram: DDR3 - 4Gb
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.300.000 đ
56 Hp Probook 650G1 i5 4200M 8G SSD120G 15 inch 2A
 • CPU: Intel core i5 4200M 2.5Ghz / 3MB
 • Ram: DDR3 - 8Gb
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.300.000 đ
57 Dell Latitude E5450 i5 5200U-4G-SSD120G-14in số 1A5450
 • CPU: Intel core i5 5200U 2.2Ghz / 3MB
 • Ram: DDR3L - 4Gb
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.400.000 đ
58 Dell Latitude E6540 i5 4200M-4G-SSD240G-15in số 3A6540
 • CPU: Intel core i5 4200M 2.5Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4Gb
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
6.400.000 đ
59 Dell Latitude E6540 i5 4200M-8G-SSD120G-15in số 2A6540
 • CPU: Intel core i5 4200M 2.5Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 8Gb
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
6.400.000 đ
60 Dell Latitude E7250 i5 5200U-4G-SSD120G-12in số 1A7250
 • CPU: Intel core i5 5200U 2.2Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4Gb
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 5500
6.400.000 đ
61 HP Elitebook 850G1 i5 4300U 4G SSD120G 15 inch 1A
 • CPU: Intel core i5 4300U 1.9Ghz / 3MB
 • Ram: DDR3L - 4Gb
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.400.000 đ
62 Hp Elitebook Folio 9480 i5 4200U 4G SSD120G 14 inch 1A
 • CPU: Intel core i5 4200U 1.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4Gb
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
6.400.000 đ
63 Hp Elitebook Folio 9480 i5 4200U 4G SSD240G 14 inch 3A
 • CPU: Intel core i5 4200U 1.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4Gb
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
6.400.000 đ
64 Laptop Dell Latitude E5430 14 inch Core i7 Ram 8G SSD240G B4
 • CPU: Intel core i7 3520M 2.9Ghz/4MB
 • Ram: DDR3 - 8 GB
 • Ổ cứng: SSD 240 GB
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
6.400.000 đ
65 Laptop Dell Latitude E5440 14 inch Core i5 Ram 4G SSD240G A3
 • CPU: Intel core i5 4200U 1.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4Gb
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
6.400.000 đ
66 Laptop Dell Latitude E5440 14 inch Core i5 Ram 8G SSD120G A2
 • CPU: Intel core i5 4200U 1.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 8Gb
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
6.400.000 đ
67 Hp Elitebook Folio 9470 i5 3427U 4G SSD240G 14 inch 3A
 • CPU: Intel core i5 3427U 1.8Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4Gb
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
6.500.000 đ
68 Hp Elitebook Folio 9470 i5 3427U 8G SSD120G 14 inch 2A
 • CPU: Intel core i5 3427U 1.8Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 8Gb
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
6.500.000 đ
69 Laptop Dell Latitude E7440 14 inch Core i5 Ram 4G SSD120G A1
 • CPU: Intel core i5 4200U 1.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4Gb
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
6.500.000 đ
70 Dell Latitude E6440 i5 4200M-8G-SSD240G-14in số 4A6440
 • CPU: Intel core i5 4200M 2.5Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 8Gb
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
6.600.000 đ
71 Laptop Dell Latitude E6430 14 inch Core i7 Ram 8G SSD240G B4
 • CPU: Intel core i7 3520M 2.9Ghz/4MB
 • Ram: DDR3 - 8 GB
 • Ổ cứng: SSD 240 GB
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
6.600.000 đ
72 Dell Latitude E7240 i5 4200U 8G SSD240G 12 inch 4A
 • CPU: Intel core i5 4200U 1.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 8Gb
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
6.700.000 đ
73 Hp Probook 650G1 i5 4200M 8G SSD240G 15 inch 4A
 • CPU: Intel core i5 4200M 2.5Ghz / 3MB
 • Ram: DDR3 - 8Gb
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.700.000 đ
74 Dell Latitude E5450 i5 5200U-4G-SSD240G-14in số 3A5450
 • CPU: Intel core i5 5200U 2.2Ghz / 3MB
 • Ram: DDR3L - 4Gb
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.800.000 đ
75 Dell Latitude E5450 i5 5200U-8G-SSD120G-14in số 2A5450
 • CPU: Intel core i5 5200U 2.2Ghz / 3MB
 • Ram: DDR3L - 8Gb
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.800.000 đ
76 Dell Latitude E6440 i7 4600M-4G-SSD120G-14in số 1B6440
 • CPU: Intel core i7 4600M 2.9Ghz/4MB
 • Ram: DDR3L - 4Gb
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
6.800.000 đ
77 Dell Latitude E6540 i5 4200M-8G-SSD240G-15in số 4A6540
 • CPU: Intel core i5 4200M 2.5Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 8Gb
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
6.800.000 đ
78 Dell Latitude E7250 i5 5200U-4G-SSD240G-12in số 3A7250
 • CPU: Intel core i5 5200U 2.2Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4Gb
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 5500
6.800.000 đ
79 Dell Latitude E7250 i5 5200U-8G-SSD120G-12in số 2A7250
 • CPU: Intel core i5 5200U 2.2Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 8Gb
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 5500
6.800.000 đ
80 HP Elitebook 850G1 i5 4300U 4G SSD240G 15 inch 3A
 • CPU: Intel core i5 4300U 1.9Ghz / 3MB
 • Ram: DDR3L - 4Gb
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.800.000 đ
81 HP Elitebook 850G1 i5 4300U 8G SSD120G 15 inch 2A
 • CPU: Intel core i5 4300U 1.9Ghz / 3MB
 • Ram: DDR3L - 8Gb
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.800.000 đ
82 Hp Elitebook Folio 9480 i5 4200U 8G SSD120G 14 inch 2A
 • CPU: Intel core i5 4200U 1.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 8Gb
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
6.800.000 đ
83 Hp Elitebook Folio 9480 i5 4200U 8G SSD240G 14 inch 4A
 • CPU: Intel core i5 4200U 1.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 8Gb
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
6.800.000 đ
84 Laptop Dell Latitude E5440 14 inch Core i5 Ram 8G SSD240G A4
 • CPU: Intel core i5 4200U 1.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 8Gb
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
6.800.000 đ
85 Dell Latitude E7240 i7 4600U 4G SSD120G 12 inch 1B
 • CPU: Intel core i7 4600U 2.1Ghz/4MB
 • Ram: DDR3L - 4Gb
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
6.900.000 đ
86 Hp Elitebook Folio 9470 i5 3427U 8G SSD240G 14 inch 4A
 • CPU: Intel core i5 3427U 1.8Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 8Gb
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
6.900.000 đ
87 Hp Probook 650G1 i7 4600M 4G SSD120G 15 inch 1B
 • CPU: Intel core i7 4600M 2.9Ghz / 4MB
 • Ram: DDR3 - 4Gb
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.900.000 đ
88 Laptop Dell Latitude E7440 14 inch Core i5 Ram 4G SSD240G A3
 • CPU: Intel core i5 4200U 1.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4Gb
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
6.900.000 đ
89 Laptop Dell Latitude E7440 14 inch Core i5 Ram 8G SSD120G A2
 • CPU: Intel core i5 4200U 1.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 8Gb
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
6.900.000 đ
90 Dell Latitude E6540 i7 4600M-4G-SSD120G-15in số 1B6540
 • CPU: Intel core i7 4600M 2.9Ghz/4MB
 • Ram: DDR3L - 4Gb
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
7.000.000 đ
91 Dell Latitude E5450 i5 5200U-8G-SSD240G-14in số 4A5450
 • CPU: Intel core i5 5200U 2.2Ghz / 3MB
 • Ram: DDR3L - 8Gb
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
7.200.000 đ
92 Dell Latitude E6440 i7 4600M-4G-SSD240G-14in số 3B6440
 • CPU: Intel core i7 4600M 2.9Ghz/4MB
 • Ram: DDR3L - 4Gb
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
7.200.000 đ
93 Dell Latitude E6440 i7 4600M-8G-SSD120G-14in số 2B6440
 • CPU: Intel core i7 4600M 2.9Ghz/4MB
 • Ram: DDR3L - 8Gb
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
7.200.000 đ
94 Dell Latitude E7250 i5 5200U-8G-SSD240G-12in số 4A7250
 • CPU: Intel core i5 5200U 2.2Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 8Gb
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 5500
7.200.000 đ
95 Dell Latitude E7450 i5 5200U 4G SSD120G 14 inch 1A
 • CPU: Intel core i5 5200U 2.2Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4Gb
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 5500
7.200.000 đ
96 Hp Elitebook 840G3 i5 6300U 4G HDD320G 14 inch 1A
 • CPU: Intel core i5 6300U 2.4Ghz / 3MB
 • Ram: DDR4 - 4Gb
 • Ổ cứng:HDD 320 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
7.200.000 đ
97 HP Elitebook 850G1 i5 4300U 8G SSD240G 15 inch 4A
 • CPU: Intel core i5 4300U 1.9Ghz / 3MB
 • Ram: DDR3L - 8Gb
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
7.200.000 đ
98 Dell Latitude E7240 i7 4600U 4G SSD240G 12 inch 3B
 • CPU: Intel core i7 4600U 2.1Ghz/4MB
 • Ram: DDR3L - 4Gb
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
7.300.000 đ
99 Dell Latitude E7240 i7 4600U 8G SSD120G 12 inch 2B
 • CPU: Intel core i7 4600U 2.1Ghz/4MB
 • Ram: DDR3L - 8Gb
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
7.300.000 đ
100 Hp Probook 650G1 i7 4600M 4G SSD240G 15 inch 3B
 • CPU: Intel core i7 4600M 2.9Ghz / 4MB
 • Ram: DDR3 - 4Gb
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
7.300.000 đ
Các sản phẩm Máy bộ
STTTên sản phẩmThông số sản phẩmGiá sản phẩm
1 HP Compaq 6200 Pro SFF G470-4G-250G số 1G
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz / 1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
1.500.000 đ
2 HP Compaq 6200 Pro SFF G470-4G-500G số 3G
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz / 1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
1.700.000 đ
3 HP Prodesk 600G1 SFF G1820-4G-250G số 1G600
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7GHz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
1.700.000 đ
4 Dell Optiplex 390/790/990 SFF G470-4G-250G số 1G
 • CPU: Intel celeron G470 2Ghz / 1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
1.800.000 đ
5 HP Compaq 6200 Pro MT G470-4G-250G số 1H
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz / 1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
1.800.000 đ
6 HP Compaq 6300 Pro SFF G1610-4G-250G số 1G6300
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6Ghz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
1.800.000 đ
7 Dell Optiplex XE2/3020/7020/9020 SFF G1820-4G-250G số 1G3020
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7GHz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
1.900.000 đ
8 HP Compaq 6200 Pro SFF G470-4G-SSD120G số 7G
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz / 1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
1.900.000 đ
9 HP Compaq 6200 Pro SFF G470-8G-250G số 2G
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz / 1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 250G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
1.900.000 đ
10 HP Compaq 6200 Pro SFF i3 2100 4G HDD250G 1A
 • CPU: Intel core I3-2100 3.1Ghz / 3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
1.900.000 đ
11 HP Prodesk 600G1 SFF G1820-4G-500G số 3G600
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7GHz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
1.900.000 đ
12 Dell Optiplex 3010/7010/9010 SFF G1610-4G-250G số 1G3010
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6Ghz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.000.000 đ
13 Dell Optiplex 390/790/990 SFF G470-4G-500G số 3G
 • CPU: Intel celeron G470 2Ghz / 1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.000.000 đ
14 HP Compaq 6200 Pro MT G470-4G-500G số 3H
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz / 1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.000.000 đ
15 HP Compaq 6300 Pro SFF G1610-4G-500G số 3G6300
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6Ghz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.000.000 đ
16 HP Prodesk 600G1 MT G1820-4G-250G số 1H600
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7GHz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.000.000 đ
17 Dell Optiplex 390/790/990 MT G470-4G-250G số 1H
 • CPU: Intel celeron G470 2Ghz / 1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.100.000 đ
18 Dell Optiplex XE2/3020/7020/9020 SFF G1820-4G-500G số 3G3020
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7GHz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.100.000 đ
19 HP Compaq 6200 Pro SFF G470-8G-500G số 4G
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz / 1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 500G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.100.000 đ
20 HP Compaq 6200 Pro SFF i3 2100 4G HDD500G 4A
 • CPU: Intel core I3-2100 3.1Ghz / 3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.100.000 đ
21 HP Compaq 6300 Pro MT G1610-4G-250G số 1H6300
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6Ghz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.100.000 đ
22 HP Prodesk 600G1 SFF G1820-4G-SSD120G số 7G600
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7GHz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.100.000 đ
23 HP Prodesk 600G1 SFF G1820-8G-250G số 2G600
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7GHz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 250G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.100.000 đ
24 Dell Optiplex 3010/7010/9010 SFF G1610-4G-500G số 3G3010
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6Ghz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.200.000 đ
25 Dell Optiplex 390/790/990 SFF G470-4G-SSD120G số 7G
 • CPU: Intel celeron G470 2Ghz / 1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.200.000 đ
26 Dell Optiplex 390/790/990 SFF G470-8G-250G số 2G
 • CPU: Intel celeron G470 2Ghz / 1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 250G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.200.000 đ
27 Dell Optiplex 390/790/990 SFF i3 2100-4G-250G số 1A
 • CPU: Intel core I3-2100 3.1Ghz / 3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.200.000 đ
28 Dell Optiplex XE2/3020/7020/9020 MT G1820-4G-250G số 1H3020
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7GHz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.200.000 đ
29 HP Compaq 6200 Pro MT G470-4G-SSD120G số 7H
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz / 1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.200.000 đ
30 HP Compaq 6200 Pro MT G470-8G-250G số 2H
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz / 1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 250G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.200.000 đ
31 HP Compaq 6200 Pro MT i3 2100-4G-250G số 1D
 • CPU: Intel core I3-2100 3.1Ghz / 3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.200.000 đ
32 HP Compaq 6200 Pro SFF i5 2400 4G HDD250G 1B
 • CPU: Intel core I5-2400 3.1Ghz / 6MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.200.000 đ
33 HP Compaq 6300 Pro SFF G1610-4G-SSD120G số 7G6300
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6Ghz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.200.000 đ
34 HP Compaq 6300 Pro SFF G1610-8G-250G số 2G6300
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6Ghz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 250G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.200.000 đ
35 HP Compaq 6300 Pro SFF i3 3220-4G-250G số 1A6300
 • CPU: Intel core I3-3220 3.3Ghz / 3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.200.000 đ
36 HP Prodesk 600G1 MT G1820-4G-500G số 3H600
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7GHz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.200.000 đ
37 Dell Optiplex 3010/7010/9010 MT G1610-4G-250G số 1H3010
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6Ghz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.300.000 đ
38 Dell Optiplex 390/790/990 MT G470-4G-500G số 3H
 • CPU: Intel celeron G470 2Ghz / 1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.300.000 đ
39 Dell Optiplex XE2/3020/7020/9020 SFF G1820-4G-SSD120G số 7G3020
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7GHz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.300.000 đ
40 Dell Optiplex XE2/3020/7020/9020 SFF G1820-8G-250G số 2G3020
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7GHz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 250G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.300.000 đ
41 HP Compaq 6200 Pro SFF G470-4G-1TB số 5G
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz / 1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.300.000 đ
42 HP Compaq 6200 Pro SFF G470-4G-SSD240G số 9G
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz / 1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.300.000 đ
43 HP Compaq 6200 Pro SFF G470-8G-SSD120G số 8G
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz / 1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.300.000 đ
44 HP Compaq 6200 Pro SFF i3 2100 4G SSD120G 10A
 • CPU: Intel core I3-2100 3.1Ghz / 3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.300.000 đ
45 HP Compaq 6200 Pro SFF i3 2100 8G HDD250G 2A
 • CPU: Intel core I3-2100 3.1Ghz / 3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 250G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.300.000 đ
46 HP Compaq 6300 Pro MT G1610-4G-500G số 3H6300
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6Ghz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.300.000 đ
47 HP Prodesk 600G1 SFF G1820-8G-500G số 4G600
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7GHz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 500G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.300.000 đ
48 Dell Optiplex 3010/7010/9010 SFF G1610-4G-SSD120G số 7G3010
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6Ghz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.400.000 đ
49 Dell Optiplex 3010/7010/9010 SFF G1610-8G-250G số 2G3010
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6Ghz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 250G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.400.000 đ
50 Dell Optiplex 3010/7010/9010 SFF i3 3220-4G-250G số 1A
 • CPU: Intel core I3-3220 3.3Ghz / 3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.400.000 đ
51 Dell Optiplex 390/790/990 SFF G470-8G-500G số 4G
 • CPU: Intel celeron G470 2Ghz / 1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 500G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.400.000 đ
52 Dell Optiplex 390/790/990 SFF i3 2100-4G-500G số 4A
 • CPU: Intel core I3-2100 3.1Ghz / 3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.400.000 đ
53 Dell Optiplex XE2/3020/7020/9020 MT G1820-4G-500G số 3H3020
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7GHz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.400.000 đ
54 HP Compaq 6200 Pro MT G470-8G-500G số 4H
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz / 1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 500G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.400.000 đ
55 HP Compaq 6200 Pro MT i3 2100-4G-500G số 4D
 • CPU: Intel core I3-2100 3.1Ghz / 3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.400.000 đ
56 HP Compaq 6200 Pro SFF i5 2400 4G HDD500G 4B
 • CPU: Intel core I5-2400 3.1Ghz / 6MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.400.000 đ
57 HP Compaq 6300 Pro SFF G1610-8G-500G số 4G6300
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6Ghz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 500G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.400.000 đ
58 HP Compaq 6300 Pro SFF i3 3220-4G-500G số 4A6300
 • CPU: Intel core I3-3220 3.3Ghz / 3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.400.000 đ
59 HP Prodesk 600G1 MT G1820-4G-SSD120G số 7H600
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7GHz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.400.000 đ
60 HP Prodesk 600G1 MT G1820-8G-250G số 2H600
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7GHz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 250G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.400.000 đ
61 Dell Optiplex 3010/7010/9010 MT G1610-4G-500G số 3H3010
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6Ghz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.500.000 đ
62 Dell Optiplex 390/790/990 MT G470-4G-SSD120G số 7H
 • CPU: Intel celeron G470 2Ghz / 1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng:SSD 120G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.500.000 đ
63 Dell Optiplex 390/790/990 MT G470-8G-250G số 2H
 • CPU: Intel celeron G470 2Ghz / 1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 250G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.500.000 đ
64 Dell Optiplex 390/790/990 MT i3 2100-4G-250G số 1D
 • CPU: Intel core I3-2100 3.1Ghz / 3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.500.000 đ
65 Dell Optiplex 390/790/990 SFF i5 2400-4G-250G số 1B
 • CPU: Intel core I5-2400 3.1Ghz / 6MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.500.000 đ
66 Dell Optiplex XE2/3020/7020/9020 SFF G1820-8G-500G số 4G3020
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7GHz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 500G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.500.000 đ
67 HP Compaq 6200 Pro MT i5 2400-4G-250G số 1E
 • CPU: Intel core I5-2400 3.1Ghz / 6MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.500.000 đ
68 HP Compaq 6200 Pro SFF i3 2100 8G HDD500G 5A
 • CPU: Intel core I3-2100 3.1Ghz / 3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 500G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.500.000 đ
69 HP Compaq 6300 Pro MT G1610-4G-SSD120G số 7H6300
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6Ghz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.500.000 đ
70 HP Compaq 6300 Pro MT G1610-8G-250G số 2H6300
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6Ghz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 250G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.500.000 đ
71 HP Compaq 6300 Pro MT i3 3220-4G-250G số 1D6300
 • CPU: Intel core I3-3220 3.3Ghz / 3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.500.000 đ
72 HP Prodesk 600G1 SFF G1820-4G-1TB số 5G600
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7GHz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.500.000 đ
73 HP Prodesk 600G1 SFF G1820-4G-SSD240G số 9G600
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7GHz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.500.000 đ
74 HP Prodesk 600G1 SFF G1820-8G-SSD120G số 8G600
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7GHz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.500.000 đ
75 Dell Optiplex 3010/7010/9010 SFF G1610-8G-500G số 4G3010
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6Ghz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 500G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.600.000 đ
76 Dell Optiplex 3010/7010/9010 SFF i3 3220-4G-500G số 4A
 • CPU: Intel core I3-3220 3.3Ghz / 3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.600.000 đ
77 Dell Optiplex 390/790/990 SFF G470-4G-1TB số 5G
 • CPU: Intel celeron G470 2Ghz / 1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.600.000 đ
78 Dell Optiplex 390/790/990 SFF G470-4G-SSD240G số 9G
 • CPU: Intel celeron G470 2Ghz / 1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.600.000 đ
79 Dell Optiplex 390/790/990 SFF G470-8G-SSD120G số 8G
 • CPU: Intel celeron G470 2Ghz / 1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.600.000 đ
80 Dell Optiplex 390/790/990 SFF i3 2100-4G-SSD120G số 10A
 • CPU: Intel core I3-2100 3.1Ghz / 3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.600.000 đ
81 Dell Optiplex 390/790/990 SFF i3 2100-8G-250G số 2A
 • CPU: Intel core I3-2100 3.1Ghz / 3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 250G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.600.000 đ
82 Dell Optiplex XE2/3020/7020/9020 MT G1820-4G-SSD120G số 7H3020
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7GHz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.600.000 đ
83 Dell Optiplex XE2/3020/7020/9020 MT G1820-8G-250G số 2H3020
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7GHz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 250G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.600.000 đ
84 HP Compaq 6200 Pro MT G470-4G-1TB số 5H
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz / 1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.600.000 đ
85 HP Compaq 6200 Pro MT G470-4G-SSD240G số 9H
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz / 1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.600.000 đ
86 HP Compaq 6200 Pro MT G470-8G-SSD120G số 8H
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz / 1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.600.000 đ
87 HP Compaq 6200 Pro MT i3 2100-4G-SSD120G số 10D
 • CPU: Intel core I3-2100 3.1Ghz / 3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.600.000 đ
88 HP Compaq 6200 Pro MT i3 2100-8G-250G số 2D
 • CPU: Intel core I3-2100 3.1Ghz / 3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 250G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.600.000 đ
89 HP Compaq 6200 Pro SFF i5 2400 4G SSD120G 10B
 • CPU: Intel core I5-2400 3.1Ghz / 6MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.600.000 đ
90 HP Compaq 6200 Pro SFF i5 2400 8G HDD250G 2B
 • CPU: Intel core I5-2400 3.1Ghz / 6MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 250G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.600.000 đ
91 HP Compaq 6300 Pro SFF G1610-4G-1TB số 5G6300
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6Ghz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.600.000 đ
92 HP Compaq 6300 Pro SFF G1610-4G-SSD240G số 9G6300
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6Ghz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.600.000 đ
93 HP Compaq 6300 Pro SFF G1610-8G-SSD120G số 8G6300
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6Ghz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.600.000 đ
94 HP Compaq 6300 Pro SFF i3 3220-4G-SSD120G số 10A6300
 • CPU: Intel core I3-3220 3.3Ghz / 3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.600.000 đ
95 HP Compaq 6300 Pro SFF i3 3220-8G-250G số 2A6300
 • CPU: Intel core I3-3220 3.3Ghz / 3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 250G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.600.000 đ
96 HP Compaq 6300 Pro SFF i5 3470s-4G-250G số 1B6300
 • CPU: Intel core I5-3470s 2.9Ghz / 6MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.600.000 đ
97 HP Prodesk 600G1 MT G1820-8G-500G số 4H600
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7GHz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 500G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.600.000 đ
98 HP Prodesk 600G1 SFF i3 4130-4G-250G số 1A
 • CPU: Intel core I3-4130 3.4Ghz / 3MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.600.000 đ
99 Dell Optiplex 3010/7010/9010 MT G1610-4G-SSD120G số 7H3010
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6Ghz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.700.000 đ
100 Dell Optiplex 3010/7010/9010 MT G1610-8G-250G số 2H3010
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6Ghz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 250G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.700.000 đ
Các sản phẩm Màn hình vi tính
STTTên sản phẩmThông số sản phẩmGiá sản phẩm
1 Màn hình vi tính Dell 19in 190S
1.100.000 đ
2 Màn hình vi tính Dell 20in wide
1.200.000 đ
3 Màn hình vi tính Dell 22in
1.700.000 đ
4 Màn hình EAGLE/HUGON 24 inch cong - full viền - full Hd
 • Màn hình EAGLE/HUGON 24 inch cong, full viền, full Hd.
 • Có IPS cao cấp.
 • Hàng mới 100%.
 • Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1
1.800.000 đ
5 Màn hình LCD Dell E2314 - 23in
1.850.000 đ
6 Màn hình LCD Dell E2414 - 24in
2.000.000 đ
7 Màn hình LCD Dell E2416 - 24in
2.100.000 đ
8 Màn hình vi tính LG IPS Led 27EA33 27in
2.400.000 đ
9 Màn hình LCD Dell UltraSharp U2412 - 24in

Màn hình chuyên dụng cho đồ họa

2.700.000 đ
10 Màn hình HUGON 27 inch cong - full viền - full Hd
 • Màn hình HUGON 27 inch cong, full viền, full Hd.
 • Có IPS cao cấp.
 • Hàng mới 100%.
 • Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1
2.800.000 đ
11 Màn hình LCD Dell UltraSharp U2413 - 24in

Màn hình chuyên dụng cho đồ họa

3.100.000 đ
z